0
Košík je prázdny
0
  14.7.2023
  Nastavenie softvéru Dirac Live pre korekciu akustiky miestnosti na AV receiveroch a produktoch značky NAD

  Nastavenie Dirac na produktoch NAD

  Napísal: Ivan Trachta | Posledná revízia: 15.10.2021 | Zmena informácií vyhradená.


  Tento článok vás prevedie procesom použitia softvéru Dirac Live pre korekciu vplyvu akustiky miestnosti na AV receiveroch, zosilňovačoch a predzosilňovačoch podporovaných modelov značky NAD. Celý proces zaberie v prípade stereo komponentov približne 30 minút a AV receiverov asi 60 minút.


  Dirac je dostupný v nasledujúcich prístrojoch NAD (stav k 14.7.2023):


  NAD T758 V3i

  NAD T 758 V3i

  AV receiver s BluOS streamerom

  NAD T777 V3

  NAD T 777 V3

  AV receiver s BluOS streamerom

  NAD T778

  NAD T 778

  AV receiver s BluOS streamerom

  NAD M17 V2i

  NAD M17 V2i

  AV predzosilňovač s BluOS streamerom

  NAD M66

  NAD M66

  Predzosilňovač s BluOS streamerom

  NAD M33

  NAD M33

  Integrovaný stereo zosilňovač s BluOS streamerom

  NAD M10

  NAD M10

  Integrovaný stereo zosilňovač s BluOS streamerom

  NAD M10 V2

  NAD M10 V2

  Integrovaný stereo zosilňovač s BluOS streamerom

  NAD C658

  NAD C 658

  Stereo predzosilňovač s BluOS streamerom

  NAD C 3050 LE

  NAD C 3050 LE

  Integrovaný stereo zosilňovač s BluOS streamerom

  NAD C 389

  NAD C 389

  Integrovaný stereo zosilňovač

  NAD C 399

  NAD C 399

  Integrovaný stereo zosilňovač
  Potrebné nástroje

  • SPL meter alebo aplikácia na meranie SPL v telefóne alebo tablete (možno vynechať).
  • Výsuvný meter alebo laserový merač vzdialenosti.
  • Počítač so systémom Windows / mac OS, alebo mobilné zariadenia so systémom iOS / Android.
   • Tento návod sa sústredí na použitie softvéru pre Windows alebo mac OS. Mobilné verzie softvéru sa môžu mierne líšiť.
  • Softvér Dirac pre váš špecifický NAD prístroj stiahnutý z nadelectronics.com/dirac-live.

   DÔLEŽITÉ: Žiadny iný Dirac softvér nebude pracovať s vašim NAD prístrojom.

  • Statív pre kalibračný mikrofón.
  • Sada príslušenstva Dirac dodaná s vašim prístrojom NAD.
  • USB adaptér pre kalibračný mikrofón.
  • Kalibračný mikrofón.

   


  Nastavenie Dirac


  Kompletne nainštalujte váš prístroj NAD

  • Všetky reproduktory musia byť pripojené k produktu a musia byť umiestnené na ich konečnom mieste.
  • Všetky zdroje zvuku a prípadne videá musia byť pripojené a nakonfigurované.
  • BluOS Kit dodaný s vašim prístrojom NAD musí byť nainštalovaný do USB portu, ktorý sa nachádza v blízkosti HDMI vstupov (platí iba pre AV Receivery, ďalej v texte len „AVR“).

   

  Uistite sa, že máte nainštalovaný posledný firmware vo vašom prístroji NAD

  • Váš prístroj NAD musí byť pripojený do vašej siete pomocou aplikácie BluOS Controller.
  • Uistite sa, že váš prístroj NAD má nainštalovanú najnovšiu verziu BluOS firmware.
   • V aplikácii BluOS vyberte váš prístroj v zozname prehrávačov (ikonka domčeka vpravo hore).
   • V hlavnom menu vyberte položku NápovedaAktualizácia.
   • Pokiaľ je k dispozícii aktualizácia, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  • Uistite sa, že váš prístroj NAD má nainštalovanú najnovšiu verziu firmware šasi prístroja.
   • Pomocou diaľkového ovládania zobrazte OSD menu.
   • Zvoľte System InfoCheck for Upgrade.
   • Pokiaľ je k dispozícii aktulizácia, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  • Ak máte dvojkanálový stereo prístroj (nie AV receiver pre domáce kino), prejdite prosím rovno na odsek Pripojte kalibračný mikrofón Dirac.

   

  Nainštalujte a umiestnite svoje reproduktory (pre AVR)

  • Zobrazte OSD menu a vyberte Speaker Setup pre nastavenie typu reproduktorov a deliacej frekvencie výhybky.
   • Nastavenie Small/80Hz je THX štandard, ale rešpektujte odporúčania výrobcu vašich reproduktorov.
   • Uistite sa, že všetky kanály, ku ktorým nie sú pripojené reproduktory, sú vypnuté.
  • Pomocou vstavaného testovacieho tónu a SPL metra alebo SPL aplikácie v mobilnom zariadení nastavte úrovne zvuku Speaker Levels (tento krok je možné vynechať, ak nemáte SPL meter).
   • Nastavte všetky reproduktory na 75 dB (alebo čo najbližšie tejto hodnote, ako to je možné).
  • Zmerajte vzdialenosti od hlavnej posluchovej pozície k výškovému meniču každého reproduktora.
   • Vložte namerané vzdialenosti ku každému reproduktoru v OSD menu Speaker Distance.
   • Nastavte úroveň subwoofera pomocou ovládača úrovne na subwooferi, nie pomocou softvérových nastavení v OSD menu.

   

  Pripojte kalibračný mikrofón Dirac

  • Prepojte mikrofón a USB adaptér podľa obrázku nižšie.
   • Tip: Nepoužívajte príliš veľkú silu pri vkladaní mini jack adaptéra mono na stereo do USB adaptéra. Pokiaľ neskôr v priebehu procesu kalibrácie softvér Dirac neustále hlási „Level too Low“ (príliš nízka úroveň), zľahka vysuňte adaptér mono na stereo z USB adaptéra pre lepšie spojenie.
   Zapojenie mikrofónu pre korekciu akustiky Dirac
  • Nové modely NAD sú dodávané s čiernym USB na 3.5 mm jack mono adaptérom. Mikrofón sa k tomuto USB adaptéru pripája priamo.
  • NAD USB na 3.5 mm jack mono adaptér
  • Pripojte USB adaptér do voľného USB portu na svojom počítači.
  • USB adaptér musí byť pripojený pred spustením softvéru Dirac, inak Dirac nemôže s mikrofónom komunikovať.

   

  Skalibrujte svoj NAD produkt

  • Spustite aplikáciu Dirac na svojom počítači. Aplikácia by mala automaticky nájsť váš prístroj NAD na vašej sieti.
   • Pokiaľ sa v aplikácii váš prístroj nezobrazí, stlačte tlačidlo IP, ktoré nájdete na hornej strane aplikácie Dirac a zadajte IP adresu vášho NAD produktu. Potom stlačte tlačidlo Connect.
   Pripojenie NAD produktu pomocou IP adresy Dirac
  • Všetky polia sa doplnia automaticky, pretože ich Dirac prečíta priamo z prístroja NAD.
  • Záznamové zariadenia Dirac
  • Vyberte položku Recording Device (záznamové zariadenie). Záznamové zariadenie je to, do ktorého ste predtým pripojili kalibračný mikrofón.
   • Pre mikrofón pripojený k vášmu počítaču, vyberte v zozname položku Microphone (USB Audio Device).
   • Alternatívne, pokiaľ je mikrofón pripojený k vášmu prístroju NAD, zvoľte svoj prístroj NAD.
  • Kliknutím na šedú plochu No microphone calibration nahrajte korekčný súbor mikrofónu, ktorý si stiahnete z webu nadelectronics.com/dirac-live.
  • Mic Corrections Dirac
   • Pokiaľ používate iný mikrofón, uistite sa, že je certifikovaný pre použitie s Dirac (bude mať k dispozícii vlastný konfiguračný súbor, resp. stránku pre stiahnutie tohto súboru).
  • V aplikácii Dirac kliknite na veľké tlačidlo pod vybraným mikrofónom. Otvorí sa dialóg, v ktorom vyberiete stiahnutý korekčný súbor mikrofónu.
  • Úspešné nahratie kalibračného súboru mikrofónu sa prejaví zmenou nápisu No microphone calibration na obrázok krivky.
  • Mic Corrections Dirac
  • Umiestnite statív s mikrofónom na miesto posluchu a znížte všetok hluk v miestnosti na čo najmenšiu úroveň. Mikrofón musí mieriť k stropu miestnosti!
  • Stlačte Proceed to Volume Calibration v pravom spodnom rohu aplikácie Dirac.
  • Začnite so ziskom mikrofónu Mic Gain nastaveným na -20 dB.
  • Stlačte testovacie tlačidlo Test Button (symbol Play pod každým reproduktorom) pre prvý kanál (ľavý reproduktor). Z reproduktora sa ozve testovací tón.
  • Postupne nastavte bežec výstupnej hlasitosti Master Output Volume na takú úroveň, pokým nebude stĺpec meracieho indikátora pri reproduktore uprostred tmavšieho poľa. Nameraná hodnota hlasitosti obvykle býva od -16 dB do -19 dB. Opätovným kliknutím na testovacie tlačidlo Test Button zastavíte po dokončení nastavenia testovací tón.
  • Opakujte tento proces s každým zostávajúcim kanálom / reproduktorom a nastavujte len bežec pod príslušným reproduktorom tak, aby bol jeho indikátor uprostred tmavšieho pásma. Všetky reproduktory by mali mať nameranú hladinu signálu totožnú, rozdiel by nemal presahovať 2dB.
  • Ak má váš subwoofer svoju reguláciu úrovne signálu, použite tento regulátor pri testovacom tóne pre nastavenie úrovne subwoofera namiesto použitia bežca subwoofera v programe Dirac.
  • Vyberte si typ sedenia. Štandardne sú k dispozícii voľby Chair (kreslo) a Sofa (sedačka). Pri voľbe Sofa môžete zvoliť medzi zameraním zvuku na jedného poslucháča alebo zameranie zvuku širšie, ak na sedačke bude súčasne počúvať viac ľudí.
  • Uistite sa, že mikrofón je stále umiestnený presne v bode, kde bude hlava poslucháča (tzv. sweet spot). Mala by to byť primárna posluchová pozícia tak, ako je ilustrovaná v aplikácii Dirac.
   • Tip: Toto prvé umiestnenie je absolútne kritické. Všetky impulzné opravy (fázy/časovania), ktoré Dirac robí, sú založené na prvom meraní testovacieho signálu.
  • Stlačte Measure selected position pre spustenie merania prvej polohy.
   • Testovací signál sa ozve najprv z ľavého reproduktora, potom z každého ďalšieho reproduktora v systéme. Testovací signál nakoniec druhýkrát prehrá ľavý reproduktor. Pokiaľ je všetko zmerané bez chýb, program vás pustí do ďalšieho kroku, v ktorom zmeriate ďalšiu pozíciu počúvania podľa ilustrácie v aplikácii. Takto prejdete postupne meranie všetkých pozícií.
   • Pokiaľ potrebujete meranie opraviť, vyberte z dolných tlačidiel voľbu Re-measure selected position.

   

  Zvyčajné chyby

  • Signal Level too low – vaše zariadenie hrá príliš potichu.
   • Vráťte sa na záložku Volume calibration a zaistite správne nastavenie úrovní reproduktorov podľa postupu vyššie.
   • Uistite sa, že zostava mikrofónu a USB prevodníka je dobre zapojená, a nainštalovaná v USB porte prístroja NAD alebo počítača.
  • Clipped signals (orezaný signál) – úroveň signálu je príliš vysoká alebo boli v priebehu merania hlasné okolité hluky, napr. buchnutie dverí. Tieto javy sú ľahko rozpoznateľné na grafe signálu ako veľká červená čiara.
   • Zaistite, že hluk v miestnosti bude minimálny.
   • Vráťte sa na záložku Volume calibration a zaistite správne nastavenie úrovní reproduktorov podľa postupu vyššie.

   

  Dokončenie a uloženie

  Akonáhle máte dokončené meranie všetkých pozícií, dôrazne odporúčame vás projekt uložiť. Uložený projekt môžete neskôr použiť ako referenciu k budúcim meraniam vašej zostavy. Ak budete chcieť niečo zmeniť v profile, nebudete musieť všetko merať znova, pokiaľ nezmeníte umiestnenie a typ reproduktorov alebo nezmeníte rozostavenie nábytku v miestnosti. Uložené filtre je možné vyvolať ikonou Home (hlavné menu) v aplikácii Dirac. Nakoniec stlačte tlačidlo Proceed to filter design v pravom spodnom rohu aplikácie Dirac.


  • Na obrazovke Filter Design môžu pokročilí používatelia zmeniť každý aspekt navrhnutej krivky filtra. Predvolená krivka Dirac zaisťuje čo najhladší frekvenčný priebeh.
   • Pokiaľ nie ste extrémne oboznámení so softvérom Dirac a akustikou miestnosti, neodporúčame do krivky robiť žiadne zásahy.
  • Kliknite na tlačidlo Menu (tri čiarky) v ľavom hornom rohu aplikácie a vyberte voľbu Load Target Curve pre výber rôznych cieľových kriviek.
   • NAD vytvoril špecializovanú cieľovú krivku NAD Target Curve, ktorú si môžete stiahnuť na webe nadelectronics.com/dirac-live.
   • Dôrazne odporúčame použitie krivky NAD Target Curve! Zvuk je pri nej zásadne lepší.
   NAD Target Curve Dirac
  • Stlačte tlačidlo Proceed to Filter Export v pravom spodnom rohu aplikácie Dirac.
  • Dirac teraz vykoná automatickú optimalizáciu a uloží filter do vášho prístroja NAD.
  • Vyberte jeden z dostupných slotov na filtre.
  • Dajte filtru názov – tento názov potom uvidíte v menu prístroja NAD.
  • Voliteľne môžete pridať ďalší popis („Pre počúvanie 1 osoby“ alebo „Počúvanie ľudí na sedačke“ a pod.).
  • Kliknutím na tlačidlo Export Filter uložíte filter do prístroja NAD.
  • Opakujte predchádzajúce kroky, ak chcete vytvoriť ďalšie filtre.
  • Väčšina NAD prístrojov dokáže uložiť až 3 Dirac filtre súčasne, niektoré až 5 filtrov.

   


  Užitočné tipy a triky

  Akákoľvek zmena konfigurácie vášho prístroja NAD prepíše Dirac nastavenia a vypne všetky filtre, ktoré by zmeny konfigurácie ovplyvnili. Napríklad, ak pridáte stropné reproduktory do domáceho kina, ktoré neboli v pôvodnej konfigurácii, Dirac vypne existujúci filter. V takom prípade musíte urobiť kompletnú novú kalibráciu alebo musíte vypnúť novo pridané kanály.


  Mikrofón musí byť vo voľnom priestore, nasmerovaný nahor a bez okolitých zdrojov odrazov. Mini alebo lepšie plnohodnotný statív je tu odporúčaný.  Poznámky

  • Softvér Dirac potrebuje voľné pripojenie k internetu. Softvér musí byť schopný komunikovať s centrálou firmy Dirac pre správne vytvorenie filtrov.
  • Možno použiť mikrofón tretej strany. Prečítajte si dokumentáciu daného mikrofónu, aby ste zistili informácie k jeho kalibrácii.
  • Váš prístroj NAD a počítač alebo mobilné zariadenie s nainštalovaným softvérom Dirac musia byť pripojené k rovnakej sieti.
  • Antivírusové programy a firewally môžu zabrániť správnemu fungovaniu aplikácie Dirac. V takom prípade je nutné ich dočasne počas Dirac kalibrácie vypnúť.
  • Ak je to možné, spúšťajte Dirac softvér na počítači s oprávnením správcu systému.

   

  Tento článok vás prevedie procesom použitia softvéru Dirac Live pre korekciu vplyvu akustiky miestnosti na AV receiveroch, zosilňovačoch a predzosilňovačoch podporovaných modelov značky NAD. Celý proces zaberie v prípade stereo komponentov približne 30 minút a AV receiverov asi 60 minút. Táto kalibrácia umožní dosiahnuť plný potenciál vašej zostavy v akejkoľvek posluchovej miestnosti...